Gemenskap och trivsel är ledorden för vår förening.

Gemenskap och trivsel är ledorden för vår förening.

Vi driver föreningen tillsammans

Trappan är en kooperativ hyresrättsförening som bildades 2004. Ändamålet är att främja medlemmarnas intressen genom att erbjuda bostadslägenheter som kooperativ hyresrätt. Detta innebär att de boende äger och driver föreningen tillsammans. I vårt fall blockhyr vi huset som vi bor i av AB Bostaden i Umeå.

Värdegrund

Vår förening bygger på att gemensamt skapa en trivsam tillvaro för samtliga boende. Hjälpsamhet och stark gemenskap är vår vision av boendet. Därför finns det gott om ytor för samvaro och trivsel. Tanken är att du som senior ska trivas och känna dig trygg i boendet.

Trappans styrelse 2022

Ordförande
Nils Qvarnström
Tel: 073-892 75 77
Mejl: ordforande@trappaniobbola.se

Kassör
Inger Widell
Tel: 073-045 00 69
Mejl: kassor@trappaniobbola.se

Medlemsanmälan
Jan Söderström
Tel: 070-369 03 04
Mejl: jansoder53@gmail.com

Övriga ledamöter

Ronny Lönnberg
Tel: 070-377 94 50

Jan Söderström
Tel: 070-369 03 04

Jerk Uleander
Tel: 070-230 62 45

Lennart Andersson
Tel: 070-377 94 50

Suppleanter:
Gunnar Johansson
Torbjörn Nilsson

Vaktmästare
Torbjörn Nilsson
Tel: 070-357 12 70