Du som senior ska känna trygghet i boendet.

Du som senior ska känna trygghet i boendet.

Aktivt omhändertagande

Det grundläggande skälet till att vår kooperativa hyresgästförening Trappan bildades, är att du som senior ska känna trygghet i ditt boende. För att på bästa sätt tillvarata dina och andra boendes intressen, har vi inom Trappan ett aktivt husråd. Husrådet anordnar under säsong bland annat lördagskaffe. Behållningen från verksamheten går tillbaka till de boende genom olika aktiviteter som bidrar till ökad trivsel.

En föreningslokal finns i huset, där olika aktiviteter och cirklar anordnas. Föreningslokalen kan även hyras för större sammankomster. Dessutom finns nyligen möblerade gemensamhetsutrymmen på våningsplanen 2 och 3 med tillhörande balkonger där de boende kan umgås.

BLI MEDLEM

Du som vill bli medlem i Trappan kan kontakta Jan Söderström, som är ansvarig för medlemsregistret.

Jans telefon:
070-369 03 04