Lediga lägenheter

För närvarande finns inga lediga lägenheter

Erbjudande av lediga lägenheter skickas via mail/brev till de medlemmar som står i medlemskön för en lägenhet.

Normalt erbjuds 3 till 4 lägenheter/år