Vilka vi är

Trappan är ett kooperativ

Trappan i Obbola – Vilka vi är

Trappan är en kooperativ hyresrättförening som bildades 2004. Ändamålet är att främja medlemmarnas intressen genom att erbjuda bostadslägenheter som kooperativ hyresrätt. Detta innebär att de boende äger och driver föreningen tillsammans. I vårt fall blockhyr vi huset som vi bor i av AB Bostaden i Umeå.

Värdegrund Vår förening bygger på att gemensamt skapa en trivsam tillvaro för samtliga boende. Hjälpsamhet och stark gemenskap är vår vision av boendet. Därför finns det gott om ytor för samvaro och trivsel. Tanken är att du som senior ska trivas och känna dig trygg i boendet.

Trappans styrelse 2020

Ordförande
Hans-Olov Gabrielsson
Tel: 070-664 58 46
Mejl: ordforande@trappaniobbola.se

Kassör
Inger Widell
Tel: 073-045 00 69
Mejl: kassor@trappaniobbola.se

Medlemsanmälan
Monica Wiberg
Tel: 073-097 51 61
Mejl: info@trappaniobbola.se

Alvar Kuoppa
Tel: 070-64 17 125

Björn Byström
Tel: 070-304 11 08

Jan Söderström
Tel: 070-260 03 70

Jerk Uleander
Tel: 070-230 62 45

Lennart Andersson
Tel: 070-20 60 900

Suppleanter:

Vaktmästare
Torbjörn Nilsson
Tel: 070-357 12 70