Huset på Kv. Trappan har 32 stycken trivsellägenheter för seniorer och tio lägenheter avsedda för särskilt boende. Lägenheterna för särskilt boende disponeras helt av kommundelsförvaltningen i Holmsund/Obbola.

Tanken är att du som senior ska känna trygghet i boendet. Därför bygger vår filosofi på att hjälpa varandra. Något som kan kännas extra tryggt är att huset alltid är bemannat genom det särskilda boendet. Därtill finns även ett antal volontärer beredda att rycka in och ge ett handtag där det behövs.

Du kan också koppla vissa tjänster till ditt boende allt efter dina behov. I huset finns ett tillagningskök där du kan köpa riktig husmanskost. 

Visst är det trevligare att sitta ner till bords tillsammans med andra och få en rätt avvägd kost till rätt pris – helt enkelt må gott och leva sunt på äldre dar.