Trappan i Obbola

En kooperativ hyresrättsförening för dig som är senior

Trappan är ett seniorboende i Obbola. Bygget är initierat av den äldre befolkningen i Obbola som upplevt ett behov av ett gemensamt och tryggt boende på ålderns höst. Huset ligger nära till det mesta. I närheten finns affär, busshållsplats, bibliotek och folkets hus.

Trappan i Obbola rymmer 32 trivsellägenheter för seniorer och tio lägenheter avsedda för särskilt boende. För att få tillgång till trivsellägenhet måste man vara medlem i Kooperativet och lägenheter tilldelas enligt turordningsregler i medlemsregistret.

Från januari 2021 disponerar Hemtjänsten en av 32 lägenheter.

Lägenheter för särskilt boende disponeras helt av kommundelsförvaltningen i Holmsund/Obbola.

Du som vill bli medlem i Kooperativet, skall kontakta Monica Wiberg, som är ansvarig för medlemsregistret. Nås på tel.073-097 51 61

Sammanfattad information om Trappan i Obbola